نگرانی دبیر کل سازمان ملل از «ادبیات تقابل‌جویانه» آمریکا و کره شمالی

Posted by

تکاوران ارتش و سپاه در مسابقات نظامیان جهان/ گزارش تصویری

دبیر کل سازمان ملل می‌گوید افزایش لفاظی میان آمریکا و کره شمالی، او را نگران کرده است.

تکاوران ارتش و سپاه در مسابقات نظامیان جهان/ گزارش تصویری