اسامی استان هایی که هیأت‌های نظارت بر انتخابات آنها برگزیده شدند

Posted by

تکذیب گروگانگیری شاهین‌شهر/ متهم روانی دستگیر شد

سخنگوی هیأت مرکزی نظارت بر انتخابات اسامی 15 استانی که هیأت‌های نظارت بر انتخابات آنها برگزیده شدند را اعلام کرد.

تکذیب گروگانگیری شاهین‌شهر/ متهم روانی دستگیر شد