مشمولان سربازی هم می توانند گواهینامه بگیرند

Posted by

تکرار خواسته ترامپ برای تصویب طرح ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان

دریافت گواهینامه برای مشمولان خدمت سربازی بدون داشتن کارت پایان خدمت و یا معافی امکان پذیر است.

تکرار خواسته ترامپ برای تصویب طرح ممنوعیت ورود مهاجران مسلمان