قاسمی:حمله به اماکن مذهبی و کشتار غیرنظامیان محکوم و غیرقابل توجیه است

Posted by

تیراندازی در فرودگاه اورلی پاریس

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت :حمله به اماکن مذهبی و کشتار غیرنظامیان محکوم و غیرقابل توجیه است.

به گزارش ایسنا ،بهرام قاسمی، حمله هوایی به مسجدی در حومه شهر حلب در سوریه را که منجر به کشته و مجروح شدن دهها تن از نمازگزاران شد به شدت محکوم کرد.

وی اظهار کرد: حمله به اماکن مقدس و مذهبی با هر قصد و نیتی به شدت محکوم، مذموم و غیرقابل توجیه است.

این دیپلمات ارشد کشورمان خاطرنشان کرد: پذیرش مسئولیت حمله از سوی فرماندهی نیروهای مرکزی  آمریکا و اعلام چرایی و انگیزه آنان به تنهایی از بار مسئولیت نیروهای آمریکایی نخواهد کاست.

تیراندازی در فرودگاه اورلی پاریس