رسوایی گوشت‌های فاسد برزیلی به یک رسوایی سیاسی تبدیل می‌شود

Posted by

تیراندازی در نزدیک پارلمان انگلیس/ عکس

بر اساس یک گزارش، رشوه‌ای که در قبال صدور مجوز بهداشتی تقلبی برای گوشت‌های صادراتی برزیل پرداخت شد، برای حزب حامی رئیس‌جمهور این کشور هزینه شده است. خبرنگار ابن شبکه افزود: بلایرو مگی، وزیر کشاورزی برزیل از خریداران خواهش کرد گوشت‌های برزیلی را وارد کنند، اما هیچ کشوری به حرف وی گوش نکرد.

تیراندازی در نزدیک پارلمان انگلیس/ عکس