وزیر ورزش و جوانان با خانواده هادی نوروزی دیدار کرد

Posted by

تیراندازی در یکی از بیمارستان‌های برلین

خانواده کاپیتان فقید تیم فوتبال پرسپولیس با وزیر ورزش و جوانان دیدار کردند.
جلسه عصر امروز در راستای همین موضوع بود و وزیر ورزش و جوانان در اقدامی جالب توجه با خانواده کاپیتان فقید تیم پرسپولیس دیدار داشت.

تیراندازی در یکی از بیمارستان‌های برلین