ظریف با دبیرکل وزارت امورخارجه فرانسه دیدار و گفت وگو کرد

Posted by

تیلرسون: اولویت دولت آمریکا شکست داعش است نه سرنوشت بشار اسد

وزیر امور خارجه ایران در دیدار با دبیر کل وزارت امور خارجه فرانسه گفت که ایران از هرگونه ابتکار فرانسه برای راه‌حل سیاسی بحران سوریه استقبال می‌کند.

تیلرسون: اولویت دولت آمریکا شکست داعش است نه سرنوشت بشار اسد