اسد: هدف تروریسم ضربه زدن به هویت و فرهنگ عربی است

Posted by

تیلرسون در ماه آینده عازم مسکو می شود

رئیس‌جمهور سوریه گفت هدف یکی از خطرناک‌ترین اشکال تروریسم، که این کشور با آن مواجه است، تلاش برای ضربه زدن به هویت و فرهنگ عربی است.

تیلرسون در ماه آینده عازم مسکو می شود