تاریخ آغاز به کار آبی پوشان پایتخت مشخص شد

Posted by

تیلرسون: ما باید در برابر آرزوی ایران برای رسیدن به هژمونی منطقه‌ای بایستیم

تیم استقلال تهران تمرنات خود را برای فصل جدید در هفته آینده آغاز خواهد کرد.

تیلرسون: ما باید در برابر آرزوی ایران برای رسیدن به هژمونی منطقه‌ای بایستیم