شکست سنگین یاران گوچی در ایتالیا

Posted by

تیم اقتصادی دولت نه برنامه دارد نه تناسب

یاران قوچان نزاد در چارچوب دیداری تدارکاتی به مصاف جنوا ایتالیا رفت و در پایان با نتیجه 4 بر صفر شکست خورد.

تیم اقتصادی دولت نه برنامه دارد نه تناسب