پیامک روحانی، پیامی انتخاباتی؟

Posted by

ثبت‌نام ۳۹۸ داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران

رئیس جمهور در آستانه انتخابات ریاست جمهوری، با ارسال پیام نوروزی و قراردادن 2 کلمه «امید و پیروزی» در داخل گیومه برای جلب توجه، اولین تخلف انتخاباتی را مرتکب شده و بی طرفی خود را در انتخابات زیر سوال برد. این رفتار رئیس جمهور در انتخابات مجلس دهم و مجلس خبرگان پنجم هم تکرار شد.

ثبت‌نام ۳۹۸ داوطلب در انتخابات شورای شهر تهران