فیلمی که در نوروز 7 میلیارد فروخت

Posted by

ثبت نام انتخابات شوراها به 3000 نفر می رسد

فیلم سینمایی “خوب، بد، جلف” به کارگردانی پیمان قاسمخانی توانست مرز فروش 7 میلیارد تومان را رد کرده و تاکنون پرفروش ترین فیلم سال 96 قلمداد شود.

ثبت نام انتخابات شوراها به 3000 نفر می رسد