پایان دومین روز ثبت نام از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری

Posted by

ثبت نام بازیگر سینما در انتخابات ریاست جمهوری

درب ستاد انتخابات کشور بسته شد و از ورود افراد جدید ممانعت به عمل آید اما کسانی که تا ساعت 18 به ستاد انتخابات کشور مراجعه کرده اند روند ثبت نام آنها انجام خواهد شد.

ثبت نام بازیگر سینما در انتخابات ریاست جمهوری