آیتی: مردم از عملکرد روحانی ناراضی هستند

Posted by

جاده چالوس یک طرفه شد

عضو فراکسیون مشارکت در مجلس هشتم می‌گوید کارنامه اقتصادی دولت، مردم را دلسرد کرده است.

جاده چالوس یک طرفه شد