کشف بیش از۲ هزار بطری مشروبات الکلی در نیکشهر

Posted by

جانشین ونگر مشخص شد

فرمانده انتظامی نیکشهر ازکشف 2 هزار و 400 بطری مشروبات الکلی از 2 دستگاه
خودروی
سواری در این شهرستان کشف شد.

جانشین ونگر مشخص شد