آمریکا‌ فتنه کامل‌تری را برای انتخابات ‌آینده طراحی کرده است

Posted by

جایزه نقدی اردوغان به قاتل سفیر روسیه

آمریکا و دست‌اندرکاران فتنه، فتنه کامل‌تری را برای انتخابات سال آینده طراحی کرده‌اند و باید با عبرت از ۹ دی حواس خود را جمع کنیم.

جایزه نقدی اردوغان به قاتل سفیر روسیه