دستور وزیر کشور به استانداران درباره بانوان

Posted by

جریمه سنگین مدافع سابق پرسپولیس

وزیر کشور به استانداران سراسر کشور دستور داد با حضور مدیران کل امور بانوان و خانواده استانداری‌ها در ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان‌ها، نقش بانوان در فعالیت های اقتصادی تقویت شود.

به گزارش ایلنا، بابک دین‌پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور از ابلاغ دستور عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور به استانداران سراسر کشور، مبنی بر ضرورت حضور مدیران‌ کل امور بانوان و خانواده استانداری‌ها در جلسات ستاد راهبری و مدیریت اقتصاد مقاومتی استان‌ها خبر داد.

او در این خصوص اضافه کرد: با توجه به مباحث مطرح‌شده در نشست هم‌اندیشی وزیر کشور و جانشین ستاد اقتصاد مقاومتی با زنان فعال در حوزه‌های مختلف اقتصادی که دهم مرداد ماه جاری در وزارت کشور برگزار شد، به استانداران سراسر کشور ابلاغ شده است که باتوجه به نقش ادارات کل امور بانوان و خانواده استانداری‌ها، در حمایت از فعالیت بانوان کارآفرین وجایگاه زنان در ترویج گفتمان اقتصاد مقاومتی، من بعد زمینه حضور مدیران‌کل امور بانوان و خانواده استانداری‌ها، در جلسات ستاد راهبری ومدیریت اقتصاد مقاومتی استان‌ها فراهم گردد.

جریمه سنگین مدافع سابق پرسپولیس