جمال عبادی در رقابت های بین المللی گرجستان به فینال رسید

Posted by

جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت

جمال عبادی به دیدار فینال و امیری و عزیزی به دیدار رده‌بندی روز دوم رقابت‌های بین‌المللی جایزه بزرگ گرجستان راه یافتند.

جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده مورد بررسی قرار گرفت