تخم مرغ وارد می شود+ سند

Posted by

جشن تولد رشیدپور در برنامه علی ضیا

بر اساس مصوبه هیئت دولت، حقوق ورودی تخم مرغ خوراکی با مجوز واردات تا پایان فصل پاییز تعیین شد.

جشن تولد رشیدپور در برنامه علی ضیا