آمادگی باشگاه استقلال و رحمتی برای شکایت از میناوند

Posted by

جشن حافظ با یاد «علی معلم» در گام آخر آغاز شد

مسئولان باشگاه استقلال در تدارک شکایت از پیشکسوت باشگاه پرسپولیس و یک مجری تلویزیونی هستند.

جشن حافظ با یاد «علی معلم» در گام آخر آغاز شد