شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی به دادسرا ارجاع داده شد

Posted by

جلوگیری از طلاق ۱۰ هزار نفر از همسر زندانیان

دادستان کل کشور از ارجاع گزارش و شکایت ستاد انتخاباتی حجت الاسلام رییسی پیرامون وقوع برخی تخلفات انتخاباتی به دادسرا خبر داد.

جلوگیری از طلاق ۱۰ هزار نفر از همسر زندانیان