استرس عامل سفیدی مو نیست

Posted by

جنگ سرخابی‌ها برای جذب بازیکن لیگ یکی

هیچ مدرکی دال بر سفید شدن مو به واسطه استرس وجود ندارد.

به گزارش ایلنا،استرس نقشی چشمگیری در سفید شدن موهای شما ندارد. در واقعیت، عوامل ژنتیکی قوی‌ترین نقش را در آغاز تغییر رنگ مو دارند.

به گفته نینا گود از انجمن متخصصین پوست و مو بریتانیا، برای اکثریت قریب به اتفاق مردم سفید شدن مو با آن چه انجام می‌دهند، ارتباطی ندارد و عوامل ژنتیکی در پس آن قرار دارند.

به گفته رادنی سینکلر، از استادان پوست شناسی دانشگاه ملبورن، هیچ مدرکی دال بر سفید شدن مو به واسطه استرس وجود ندارد.

جنگ سرخابی‌ها برای جذب بازیکن لیگ یکی