اسراییل به حقوق انسانی شهروندان نوار غزه پایبند نیست

Posted by

حاشیه دیدار استقلال – تراکتورسازی

سخنگوی کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد تاکید کرد: اسرائیل به تعهداتش در قبال حقوق ساکنان نوار غزه پایبند نیست.

حاشیه دیدار استقلال – تراکتورسازی