در فصل دوم «شهرزاد» چه اتفاقاتی خواهد افتاد؟

Posted by

حال و هوای «موصل» در اولین رمضانِ پس از «داعش»+تصاویر

ماجرای کاراکترهای اصلی به کجا می کشد و شخصیت های جدید چه نقشی در ماجراهای این فصل دارند؟

حال و هوای «موصل» در اولین رمضانِ پس از «داعش»+تصاویر