برتری شاگردان جلالی مقابل نفتی‌ها

Posted by

حامد همایون از خاطرات بازی کنار استقلالی سرشناس می گوید!

اعتراض صادقی به داور و درگیری او با برخی از بازیکنان در نهایت با دخالت علی دایی خاتمه پیدا کرد. در این بین محمد قاضی، مهاجم نفت تهران نیز که از زمین اخراج شده بود، به میدان آمد و به داور اعتراض کرد.

حامد همایون از خاطرات بازی کنار استقلالی سرشناس می گوید!