اشتغالزایی در دستور کار امسال دولت

Posted by

حامیان روحانی از آمدن رئیسی خرسندند

گروه سياسي: رئیس جمهور: برنامه امسال دولت، اشتغالزایی برای بیش از 700 هزار نفر در کشور است.

دكتر حسن روحاني در مراسم بهره برداری از طرح های عمرانی و اقتصادی استان سمنان با بیان این مطلب گفت : پارسال یک میلیون و 200 هزار نفر جویای کار داشتیم و برای آنها 714 هزار شغل خالص ایجاد کردیم و امسال نیز برای اشتغالزایی بیش از 700 هزار نفر برنامه ریزی داریم.

روحانی تاکید کرد: دولت قادر نیست به تنهایی این اشتغال ها را ایجاد کند بلکه باید سایر قوا و نیروهای مسلح هم وارد عمل شوند و با مشارکت مردم، بیکاری را رفع کنیم. رئیس جمهور افزود: صادرات غیر نفتی پارسال 43 میلیارد و 900 میلیون دلار و واردات 43 میلیارد و 600 میلیون دلار بود که برای دومین سال پیاپی در 63 سال اخیر توانستیم صادرات غیر نفتی را بر واردات پیشی دهیم و این یعنی تحقق اقتصاد مقاومتی.

روحانی توجه به مهارت آموزی در مدارس و دانشگاه ها را ضروری دانست و افزود : اغلب بیکاران ، تحصیل کرده های بی مهارت هستند درحالیکه افراد ماهر در هیچ شرایطی بیکار نمی مانند. رئیس جمهور با بیان اینکه برای توسعه کشور باید تولید ملی و اشتغال به گفتمان ملی تبدیل شود افزود:با وحدت، همدلی و برادری مسیر تحقق اقتصاد مقاومتی ، تولید و اشتغال هموار می شود.

وی با بیان اینکه روزانه پنج کیلومتر در کشور ریل گذاری می شود، توسعه حمل و نقل ریلی را زمینه ساز توسعه معادن، صنعت و کشاورزی عنوان کرد. رئیس جمهور همچنین بر لزوم توجه به درآمدهای مالیاتی، کاهش اتکا به درآمدهای نفتی، توسعه کشت گلخانه ای و استفاده بهینه از آب برای توسعه صنعت و کشاورزی تاکید کرد. در این مراسم 18 طرح با اعتبار هزار و 167 میلیارد تومان به صورت ویدئو کنفرانسی افتتاح شد.

حامیان روحانی از آمدن رئیسی خرسندند