رفتار صحیح با همسر در کلام حضرت زهرا‌(س)

Posted by

حرفهای تکراری وزرای پیشنهادی در کمیسیونها و فراکسیونها/ برگزاری جلسه غیر علنی با حضور همه وزرا

بهترین شما کسانی هستند که در برخورد با مردم نرم تر و مهربان ترند و با همسرانشان مهربان و بخشنده اند .

حرفهای تکراری وزرای پیشنهادی در کمیسیونها و فراکسیونها/ برگزاری جلسه غیر علنی با حضور همه وزرا