دعوای شاگردان کابینه روحانی تا به کی؟

Posted by

حرکت ارزشی ماهینی در بوشهر+ عکس

پس از 3 سال و نیم از آغاز طرح تحول سلامت، مشکلات فراوان اجرای این طرح و بدهی‌های سنگین بیمه‌ها باعث بروز اختلافات شدید بین وزیر رفاه و بهداشت شده است؛ به طوری که هاشمی اسم رفاه را برای وزارت رفاه مناسب نمی‌داند و ربیعی معتقد است تمام بار این طرح بر دوش وزارت رفاه قرار گرفته است.

حرکت ارزشی ماهینی در بوشهر+ عکس