تشویق بازیگر سرشناس آبادانی

Posted by

حرکت اشتباه مهاجم پرسپولیس و عذرخواهی از هواداران تراکتور

هواداران تیم فوتبال صنعت نفت آبادان بازیگر سرشناس جنوبی که در ورزشگاه حضور نداشت را تشویق کردند.

حرکت اشتباه مهاجم پرسپولیس و عذرخواهی از هواداران تراکتور