بیانیه منتشر شده مصوبه کمیسیون نیست

Posted by

حصر سران فتنه یکسال بعد از فتنه بود

علاالدین بروجردی تاکید کرد: بیانیه منتشر شده، بیانیه رسمی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی نیست. وی اظهار داشت: بیانیه رسمی کمیسیون مستلزم تشکیل کمیسیون است، از آنجایی که در ایام بررسی لایحه برنامه ششم در صحن علنی هستیم، کمیسیون ها این روزها تشکیل جلسه نداده اند.

حصر سران فتنه یکسال بعد از فتنه بود