ناسازگاری خودروهای داخلی با سی ان جی

Posted by

حضرتی: قطعا به 3 وزیر رای اعتماد نمی‌دهیم

گاز طبیعی از پاک‌ترین سوخت‌های جهان به شمار می رود و به دلیل انتشار بسیار کم آلودگی از آن بعنوان سوخت سبز یاد می شود که به مقدار مناسبی در ایران وجود دارد و از مجموع 190 تریلیون مترمکعب ذخایر گاز در جهان حدود 35 تریلیون متر مکعب یعنی 18.2 درصد آن در کشور ما یافت می شود.

حضرتی: قطعا به 3 وزیر رای اعتماد نمی‌دهیم