تصادف زنجیره ای 60 خودرو در محورخراسان رضوی به نیشابور

Posted by

حضور رئیس جمهور در تله کابین توچال

محمودی گفت: عملیات امدادرسانی به مصدومان این سه حادثه زنجیره‌ای همچنان ادامه دارد و خبرهای تکمیلی این حوادث متعاقباً اعلام خواهد شد.

حضور رئیس جمهور در تله کابین توچال