نحوه رفتار حاکمان از منظر امیرالمومنین(ع)

Posted by

حضور سپاه در برخی مرزها برای جلوگیری از نفوذ داعش

امام علی علیه السلام می فرماید: هرگز به خشمى ، که از آن امکان رهایى هست ، شتاب مکن و مگوى که مرا بر شما امیر ساخته اند و باید فرمان من اطاعت شود .

حضور سپاه در برخی مرزها برای جلوگیری از نفوذ داعش