دستورالعمل یک ساله شدن بازرسی شرکت‌های خصوصی ابلاغ شد

Posted by

حضور مشکوک مدافع پرسپولیس در فدراسیون فوتبال

سازمان تأمین اجتماعی دستورالعمل یک ساله شدن بازرسی شرکت‌های بخشی خصوصی را به واحدهای مربوط ابلاغ کرد. براساس این گزارش: بازرسی 10 ساله سازمان تأمین اجتماعی از اصناف در حالی اتفاق می‌افتد که طبق نص صریح قانون بازه زمانی بازرسی 6 ماه است.

حضور مشکوک مدافع پرسپولیس در فدراسیون فوتبال