وعده های سحری چگونه باید باشند؟

Posted by

حضور هافبک تراکتوری ها در نفت

محبی گفت: بهتر است وعده‌های سحری دارای مواد مقوی کبد و معده باشد. غذاهایی که حاوی زعفران، کمی کشمش باشد یا خلال‌ها مثل خلال بادام و پسته و خلال پرتقال می‌تواند قوت بیشتری در بدن ایجاد کند.

حضور هافبک تراکتوری ها در نفت