یک ترکیب عالی برای جرم‌گیری دندان

Posted by

حضور وزیر کشور در همایش سراسری فرماندهان ناجا

سلامت دندان بیانگر سلامت کلی شما است. یکی از راهکارهای اصلی تامین سلامت دهان و دندان استفاده از دهان شویه است.

حضور وزیر کشور در همایش سراسری فرماندهان ناجا