تصاویر دیدنی از ماه‌گرفتگی آسمان ایران

Posted by

حضور چشمگیر مقامات در مراسم تحلیف پوچ بودن توطئه منزوی بودن ایران را نشان داد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حضور چشمگیر مقامات در مراسم تحلیف پوچ بودن توطئه منزوی بودن ایران را نشان داد