استقلال کورکورانه حمله کرد

Posted by

حلقه اول اطرافیان روحانی زیرضرب اصلاح‌طلبان

طاهری گفت: استقلال در این بازی کورکورانه حمله کرد و به در بسته کوبید، زیرا کولیبالی روی زمین ضعیف‌تر است و نباید با حضور او فقط به توپ‌های ارسالی اکتفا می‌شد.

حلقه اول اطرافیان روحانی زیرضرب اصلاح‌طلبان