احضار ۴۰ نفر در پرونده فیش‌های نجومی/ برگزاری پارتی مختلط با حضور برخی هنرمندان

Posted by

حل مشکل سهام داران و راه اندازی پروژه در اولویت است

با دستگیری اعضای یک باند سرقت مسلحانه در چند روز اخیر اشاره کرد و گفت: از آنجا که سرقت‌ها به نحو مسلحانه و با ایجاد رعب و وحشت میان مردم و مغازه‌دارها و سلب امنیت عمومی همراه بوده، اقدام آنان مصداق محاربه است. دادستان تهران گفت؛ میزان حقوقی دریافتی افرادی که ظرف چند روز اخیر از آن‌ها تحقیق شده است از 20 میلیون تا 70 میلیون تومان نوسان داشته است.

حل مشکل سهام داران و راه اندازی پروژه در اولویت است