نخستین نور حیات در عکس روز نشنال جئوگرافیک

Posted by

حمایت اردن و قطر از حمله موشکی آمریکا به سوریه

عکس روز نشنال جئوگرافیک به تصویری از یک نوزاد اختصاص یافته است که نخستین نور زندگی‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش را در لحظه به دنیا آمدن می‌بیند.
 

حمایت اردن و قطر از حمله موشکی آمریکا به سوریه