گسل‌های زلزله مشهد شناسایی می شوند

Posted by

حمایت قطر از تجاوز آمریکا به سوریه

شکرچی‌زاده گفت: از آنجاییکه مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی از سوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران، مسئولیت پیگیری مصوبه گسل‌های کلانشهرها و از جمله مشهد را برعهده دارد، پیگیری‌های خود را آغاز کرده و ادامه خواهد داد.

حمایت قطر از تجاوز آمریکا به سوریه