پرسپولیس فصل را رویایی تمام می کند؟/ پیشخوان ورزشی

Posted by

حملات اخیر پژاک نتیجه سیاست جدید ضدایرانی ترامپ است

روزنامه های ورزشی امروز به موضوعات مختلف فوتبال به ویژه بازی پرسپولیس و لخویا پرداختند.

حملات اخیر پژاک نتیجه سیاست جدید ضدایرانی ترامپ است