روش جدید بوکو حرام، در انجام عملیات انتحاری

Posted by

حمله دراکولا به مناطق شمالی ایران

مرکز مبارزه با تروریسم در آکادمی نظامی آمریکا اعلام کرد گروه تروریستی “بوکو حرام” به استفاده از زنان و کودکان برای انجام عملیات تروریستی روی آورده است.

حمله دراکولا به مناطق شمالی ایران