بهترین زمان اهدای خون در ماه مبارک رمضان

Posted by

حمله لفظی ترامپ به شهردار لندن

حسن ابوالقاسمی، متخصص خون و کودکان اظهار کرد: بهترین زمان برای اهدای خون در ماه مبارک رمضان بعد از خوردن افطاری سبک است.

حمله لفظی ترامپ به شهردار لندن