مودت بیشتر بین زن و مرد با گفتن عبارت”دوستت دارم”

Posted by

حمله لفظی نخست وزیر کانادا به ایران و روسیه

پیامبر عزیز خدا صلی الله علیه و آله می فرمایند: این گفتار مرد به همسرش که «من تو را دوست دارم » ، هرگز از قلب زن بیرون نمی رود.

حمله لفظی نخست وزیر کانادا به ایران و روسیه