بخشی از مشکلات معلمان در مناطق محروم کشور

Posted by

حمله موشکی ارتش آمریکا به سوریه/فیلم

سختی‌های تدریس در مناطق محروم به ویژه دوری مسافت، یکی از عوامل اصلی در فرسودگی شغلی و بی انگیزگی معلمان این مناطق است، معلمانی که گاه حدود 10 سال است در این مناطق تدریس می‌کنند.

حمله موشکی ارتش آمریکا به سوریه/فیلم