می‌خواهند روحانی در وضعیت پاسخگویی قرار نگیرد

Posted by

خاص‌ترین لحظه‌ی سروش رفیعی در پرسپولیس/عکس

دبیرکل جمعیت پیشرفت و عدالت تاکید کرد: عدم پخش مستقیم مناظرات از رسانه ملی نقض حقوق شهروندی مردم است که باید نسبت به این مصوبه تجدیدنظر صورت گیرد.

خاص‌ترین لحظه‌ی سروش رفیعی در پرسپولیس/عکس