ابتلای اردوغان به تب آتلانتیکی

Posted by

خالق جوجه اردک زشت را بشناسیم

میان این اعتراضهای درون آتلانتیکی و آنچه امروز در مناسبات ترکیه و اتحادیه اروپا می گذرد ارتباطی معنادار وجود دارد.

خالق جوجه اردک زشت را بشناسیم