اظهار نظر جالب سخنگوی وزارت خارجه درباره ظریف

Posted by

خانه موزه تهران قدیم /گزارش تصویری

سخنگوی وزارت امور خارجه گفت: قضاوت در مورد دکترظریف خیلی سخت است ظریف یک شخصیت چند وجهی دارد و بسیار اخلاقی است من ایشان رافردی بسیار صادق می دانم .و خیلی ویژگی های دیگری که خوبان دارند ایشان هم دارد اهل شوخی،خنده حتی عصبانیت هم گاهگاهی هستند گاهی هم جدی می شوند.

خانه موزه تهران قدیم /گزارش تصویری