مشکلات کشور با وجود برجام رفع نمی‌شود

Posted by

خروج خودرو از جزیره قشم تا اطلاع ثانوی آزاد شد

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره دستاورد برجام برای کشورمان اظهار داشت: مشکلات کشور با وجود برجام رفع نمی‌شود.

خروج خودرو از جزیره قشم تا اطلاع ثانوی آزاد شد